TEKEDU contractează o companie pentru prestare de servicii media/ producție video

Tipul contractului: Prestare servicii

Durata preconizată a serviciilor contractuale:  martie – mai 2021

Context

UPSHIFT este un program de inovare socială care susține implicarea tinerilor în domeniul economic prin intermediul antreprenoriatului social. În Moldova acest program este implementat de TEKEDU, partener UNICEF Moldova în cadrul proiectului EVA – promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF.

În cadrul acestui proiect, TEKEDU va implementa inițiativa – Inovații sociale și abilitarea adolescenților și adolescentelor pentru combaterea tuturor formelor de violență în toate mediile. Proiectul este adresat adolescenților și adolescentelor din raioanele Cahul și Ungheni care îi va împuternici să acționeze ca agenți de schimbare socială pentru comunitățile lor.

Programul va oferi instruire participanților în domeniul antreprenoriatului social ca instrument de combatere a normelor negative din societate. Pentru promovarea proiectului și a scopurilor și valorilor acestuia, vor fi mediatizate 6 videouri care să scoată în evidență, prin conținuturile vizuale, forme negative din societate, precum violența pe criteriu de gen, sau cea împotriva copiilor și modalitățile prin care programul UPSHIFT poate contribui la reducerea acestora. Videourile vor reprezenta un instrument al campaniei de comunicare a proiectului.

Scopul celor șase spoturi este să promoveze proiectul UPSHIFT și să ofere informații privind tematicile acestuia, prin expunerea unor situații care să se refere la forme negative din societate, precum violența pe criteriu de gen, sau cea împotriva copiilor.

Scopul campaniei de comunicare este designul mesajelor promoționale, identificarea metodelor de promovare, planificarea activităților de comunicare.

Sarcina tehnică, termenul de realizare și produsele livrate

TEKEDU selectează o companie pentru crearea a șase (6) videouri și/sau a unei campanii de comunicare care sa reflecte obiectivele proiectului. Candidatura și oferta poate fi făcută atât pentru una sau ambele sarcini tehnice.

Detalii tehnice

Compania (Companiile) contractat/e vor livra, în dependență de necesitate, următoarele:

Producerea de videoclipuri (scrierea de scenarii, videografie, editare, echilibrare audio, subtitrare, exportul de format, arhivarea lucrărilor brute și editate etc.) conform standardelor TEKEDU:

 • Toate videoclipurile produse trebuie să fie de calitate înaltă pentru a reprezenta în mod adecvat organizația;
 • Produsul filmat va fi editat în conformitate cu scenariul agreat și aprobat de managerul de proiect din cadrul TEKEDU;
 • Compania contractată va încorpora subtitrări în produsele video, după necesitate;
 • Compania va preda produsele finale în format brut și compatibile pentru utilizare pe TV, radio, web;
 • Compania contractată va asigura conformitatea produselor livrate la regulile de branding solicitate;
 • Dreptul de autor pentru produsele video livrate vor constitui proprietatea TEKEDU.

și/sau

Realizarea unei campanii de comunicare destinate promovării proiectului și a metodelor prin care acționează.

 • Campania de comunicare se va axa pe stabilirea obiectivelor campaniei, designul mesajelor promoționale, planificarea activităților de promovare, planificarea metodelor de promovare (rețele sociale facebook, instagram, linkedin), etc.
 • Campania va reflecta prin scop și metode standardele și specificul TEKEDU și al agențiilor și organizațiilor afiliate proiectului.
 • Campania va ține cont de elementele de identitate vizuală și branding pre-existente pentru proiect.

1. Elaborarea conceptului campaniei de informare și sensibilizare, precum și a unui plan detaliat de acțiuni.

În baza informației oferite de TEKEDU, compania/agenția va concepe strategia de informare și sensibilizare. Conceptul va defini publicul țintă, mesajele - cheie, canalele media, modul/instrumente de monitorizare și evaluare a rezultatelor. Campania trebuie să aibă o prezență activă atât online, cât și offline. Campania trebuie să se focuseze tinerii din raioanele Cahul și Ungheni.

În baza conceptului, compania/agenția va elabora un plan detaliat al acțiunilor. În planul de implementare vor fi specificate activitățile concrete și perioada desfășurării lor.

Conceptul de campanie ar trebui să includă cel puțin următoarele:

 • Elaborarea mesajelor-cheie pentru grupul țintă;
 • Elaborarea materialelor informative și a produselor media (urmează să fie stabilite exact de comun acord cu TEKEDU);
 • Elaborarea materialelor de vizibilitate și de promovare a mesajelor și distribuirea acestora prin intermediul diferitor canale de comunicare;
 • Elaborarea mesajelor pentru social media.

2. Elaborarea unui plan media detaliat pentru distribuirea/publicarea materialelor.

3. Asigurarea implementării tuturor etapelor campaniei.

4. Furnizarea unui raport calitativ și cantitativ privind distribuirea mesajelor, acoperirea media și rezultatele campaniei.

Livrabile și termene

Toate livrabilele vor fi coordonate cu și aprobate de TEKEDU înainte de distribuire. Așteptarea de la compania/agenția selectată este să furnizeze materiale calitative, inovative și creative. TEKEDU va pune la dispoziție toate materialele necesare pentru o mai bună înțelegere a contextului și pentru realizarea cu succes a sarcinilor.

 • Numărul de videouri: 6
 • Durata medie a fiecărui spot video: 1-3 minute
 • Termen de predare a spoturilor: mai 2020
 • Termen de predare a campaniei: aprilie 2020

Detaliile procesului de filmare, montare și editare vor fi discutate cu candidatul/ compania selectat/ă

Calificare și experiență

 • Cel puțin 3 ani de experiență demonstrată în domeniul media.
 • Cel puțin 3 ani de experiență demonstrată în filmarea și montarea de materiale video.
 • Cel puțin 3 ani de experiență demonstrată în marketing, comunicare și PR.
 • Disponibilitatea resurselor tehnice și umane pentru implementarea cu succes a sarcinii.
 • Experiență în producerea de materiale video sau campanii de comunicare pe subiecte sociale, umanitare și de dezvoltare va constitui un avantaj.
 • Experiența de colaborare cu alte ONG-uri sau agenții ONU va constitui un avantaj.
 • Cunoștințele privind standardele etice în raportarea problemelor legate de copii vor constitui un avantaj.

Procedura de aplicare și procesul de selecție

Pentru a participa la concurs, entitățile/persoanele interesate urmează să expedieze următoarele:

 • profilul companiei cu indicarea experienței anterioare în proiecte similare
 • Portofoliul companiei (cu minim 3 proiecte similare realizate)
 • Oferta tehnică, de preț și durata realizării proiectului care trebuie să includă cel puțin următoarea informație:
  • Evaluarea serviciilor
  • Propuneri financiare separate pentru campania de comunicare (incluzând potențialele produse și prețul per produs și promovare) și pentru video (care va specifica un preț unic per video, care ar trebui să includă taxele de filmare, cheltuieli de transport, postproducție, precum și subtitrare și se va menționa în MDL)
  • Prețul serviciilor prestate se va menționa, inclusiv cu TVA

Notă:O entitate poate candida pentru una sau ambele componente specificate în anunț.

Serviciile prestate de compania/agenția selectată vor fi evaluate conform următoarelor criterii: încadrarea în termene, creativitate, responsabilitate, exactitatea și calitatea produselor livrate.

Aplicare și informații suplimentare:

 • Documentele (CV, Portofoliu, Oferta tehnică și de preț) urmează a fi expediate la daniela.stresna@tekedu.org până la 22 martie 2021.
 • Informații suplimentare disponibile la 068 25 25 16, persoană de contact – Daniela Streșnă.

Daniela
March 8, 2021
- 5 minutes
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram