TEKEDU continuă să dezvolte spiritul inovației în rândul adolescenților din Moldova

În 2021, TEKEDU se alătură proiectului EVA (Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni), proiect finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UNICEF și UN Women, a cărui scop este realizarea angajamentelor asumate privind egalitatea de gen și combaterea tuturor formelor de violență.

Agenda noastră pentru anul 2021, este axată pe instruirea a 100 de adolescenți/e din 12 localități ale raioanelor Cahul și Ungheni și implementarea a 10 proiecte ce presupun inovații sociale și abilitatea adolescenților pentru lupta împotriva tuturor formelor de violență în toate mediile.

Ca urmare a celor 10 proiecte vor beneficia indirect circa 2000 persoane, datorită:

  • Promovării și dezvoltării serviciilor de sprijin pentru persoanele vizate;
  • Schimbării atitudinilor și normelor sociale care spun „NU” violenței și discriminării;
  • Sprijinirii copiilor și adolescenților să facă față situațiilor de risc.

Activitatea celor 10 echipe se va baza pe un plan local de acțiuni pentru prevenirea și combaterea violenței, care este elaborat într-o manieră participativă, toți locuitorii având posibilitatea să înainteze propriile viziuni sau propuneri pentru reducerea violenței. Acesta le permite autorităților locale să aloce și să atragă resurse pentru funcționarea serviciilor de care are nevoie comunitatea.

Este o oportunitate pentru Moldova de a trece de la dezvoltarea instituțională și de reglementare la eliminarea reală a fenomenului discriminării bazate pe gen și prevenirii violenței împotriva persoanelor, în așa fel ca efectul acestora asupra inegalității de gen în țară să fie minimizat, iar drepturile femeilor și a tinerilor să fie realizate pe deplin.

Proiectul este implementat de către TEKEDU în cadrul Proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF. Părerile și opiniile exprimate aici aparţin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al UN Women, al UNICEF sau al Uniunii Europene.


Daniela
January 21, 2021
- 2 minutes
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram